Παρέχουμε υπηρεσίες σε Δήμους και αθλητικά σωματεία που θέλουν να συντηρούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου τους και να έχουν άριστης ποιότητας αγωνιστικούς χώρους. Συντηρούμε γήπεδα που είναι είτε από αληθινό είτε από τεχνητό γρασίδι και ακολουθούμε τους διεθνής κανονισμούς ούτως ώστε να έχουν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Επίσης, γίνονται συχνοί έλεγχοι για την ποιότητα και την υγεία του γρασιδιού καθώς και των συστημάτων άρδευσης.